UNESCO bo leta 2019 sprejel globalni normativni instrument za OER

Danes je med razpravami v Komisiji za komunikacije in informacije na generalni konferenci UNESCO sklenjeno, da bo UNESCO skupaj z državami članicami pripravil Priporočilo za prihodnje mednarodno sodelovanje na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov (OER), do naslednjega zasedanja Generalne konference, ki bo potekala leta 2019.

Sklep je bil sprejet s splošno podporo vseh držav članic UNESCO. Razprava je pokazala, da obstaja velik interes za preusmeritev odprtega izobraževanja in OER na višjo raven in se zdi, da je Slovenija uspela zagotovoti močan premik na področju OER takoj po kongresu v Ljubljani. Primer globalnih UNESCO priporočil.

Menimo, da je to velik uspeh!