Organizacijski odbor

Organizacijski odbor je jedro iniciative, s splošno odgovornostjo do javnosti in članic. Osnovna naloga odbora je skrb za nemoteno delovanje in obliko delovanja iniciative ter izvedbo strategije na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni ravni. Organizacijski odbor ima naslednje osnovne naloge:

  • Koordiniranje strateških usmeritev, mednarodna strateška partnerstva in globalna promocija iniciative;
  • Priprava in izvedba obsežnih raziskovalnih in strateških projektov za razvoj, izvedbo in validacijo inovativnih pristopov v odprtem izobraževanju;
  • Spodbujanje vseh deležnikov (učiteljev, učencev, skupnosti, državnih, gospodarskih in socialnih partnerjev) k spreminjanju vloge digitalnih tehnologij v izobraževalnih ustanovah;
  • Podpora izobraževalnim ustanovam pri razvoju novih izobraževalnih modelov, orodij in pristopov v okolju odprtega izobraževanja;
  • Podpora pri razvoju in razpoložljivosti prosto dostopnih učnih virov;
  • Sodelovanje pri pripravi na nacionalne, evropske in globalne razvojne in raziskovalne razpise prek novih programov Obzorje 2020, Erasmus+ ter ostalih finančnih instrumentov;
  • Organizacija in izvedba delavnic, konferenc ter predstavitev iniciative;
  • Priprava strokovnega gradiva, obvestila in dokumentacije o iniciativi;
  • Odpiranje in vzdrževanje komunikacijskih kanalov o iniciativi in dosežkih iniciative.

Člani organizacijskega odbora so predstavniki ali menedžerji začetnih konzorcija straneh.

OpeningupSlovenia je zasnovana kot pobuda, ki bi obravnava večslojna, kompleksna, inovativna in sodobna vprašanja prisotna v izobraževalnem sistemu. Posebna pozornost je bila v sestavi konzorcija, zato da se zagotovi ustrezno zastopanost vsakega nivoja institucij: raziskovalne izkušnje, video predavanje in ponudniki vsebin in pedagoške izkušnje in še več. Tako, dva od partnerjev (IJS in K4A) imajo velike raziskovalne izkušnje na področju podatkovnega rudarjenja, strojnega učenja in strojno prevajanje, štiri izmed njih (UPR, UMB, ULJ in UNG) imajo veliko izkušenj, visokošolsko izobrazbo. Dva izmed partnerjev (Min. Za šolstvo in gospodarske zbornice), imajo tudi ustrezno politično in industrijsko infrastrukturo, da uporabi dogodke v OpeningupSlovenia. Šola izkušnje primarni bodo zagotovljena s strani šole in vrtca. Začetni Konzorcij sestavljajo naslednje institucije:

OpeningupSlovenia iniciatorji:

Knowledge 4 All Foundation Ltd.
Institut Jožef Stefan
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Ljubljani
Univerza v Nova Gorica
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
OS Savsko Naselje
Vrtec Trnovo
Šolski center Kranj
Gospodarska zbornica Slovenije
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO Posta Slovenije
Institut za intelektualno lastnino

 OpeningupSlovenia koordinatorja:

Davor Orlič, projektni vodja
Mitja Jermol, nosilec UNESCO katedre na Institutu Jožef Stefan