Strateški odbor

Strateški svetovalni odbor sestavljajo vodilni zunaj znanstvene podatke , predstavnike nacionalnih in mednarodnih agencij za financiranje in industrijo . Obstaja dva glavna naloge:

  • Zagotoviti celovito strateško usmeritev in vizijo
  • Spremljanje pravičnega in etičnega delovanja iniciative , vključno s pritožbenim postopkom v primeru notranjih sporov

Sedanji člani odbora poleg projektnega vodje so:

  • Mary McAleese, vodja skupine Evropske unije na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva
  • Fred Mulder, OER UNESCO katedra OUNL
  • Alek Tarkowski, direktor Centrum Cyfrowe
  • Mariana Patru, UNESCO
  • Cecilia D’Oliveira, dekanja Digital Learning, M.I.T

Strateški svetovalni odbor se sestane enkrat letno za zagotoviti priložnost za razmislek o napredku iniciative. Odbor izbere ​​moderatorja za vsako posamično sejo. Člani sveta bodo imeli na voljo predložene dokumente ali rezultate, skupaj z vsako nadaljnjo dokumentacijo, ki jo bodo zahtevali od posameznih organizacij članic za dejavnosti ali projekte. Če bo mogoče bodo srečanja potekala tik pred sejo organizacijskega odbora, zato da se morebitna vprašanja izpostavijo in se organizacijski odbor na njih cim hitreje odzove.