Namen predloga projekta ExplorEdu je vzpostaviti spletno storitev za avtomatski zajem, strukturiranje in analizo vseh relevantnih podatkov in informacij odprtega izobraževanja ter mobilne kliente za kontestualno pregledovanje, usmerjeno spreminjanje in pol-avtomatsko krerianje prosto dostopnih izobraževalnih modulov za potrebe ciljnih skupin učiteljev, vodji usposabljanja, profesorjev, učencev ter raziskovalcev. ExplorEdu spletne storitve bodo predstavljale temeljne tehnologije, ki bodo uporabljene v obstoječih infromacijskih storitvah kot sta npr. SIO in ScienceAtlas, OpeningupSlovenia (http://www.ouslovenia.net/) portalu ter kot osnova storitvi UNESCO katedre odprtih tehnologij za prosto dostopne učne vire in odprto učenje. ExplorEdu mobilne aplikacije bodo služile kot osnova za kontekstualno in usmerjeno preiskovanje ter pol-avtomatsko strukturiranje odprtih izobraževalnih modulov. Uporabljene tehnologije in rešitve bodo temeljile na obstoječih odprtih storitvah, ki so bile razvite na IJS in ki so del aplikacij kot so: http://newsfeed.ijs.si, http://enrycher.ijs.si, http://eventregistry.org, http://searchpoint.ijs.si, http://scienceatlas.si, iDiversiNews (App Store) in http://videolectures.net.

ExplorEdu bo:

 • omogočal odprt dostop do vseh zbranih prosto dostopnih učnih virov različnih modalnosti (tekstovni, numerični, video, grafi, strukturirano znanje)
 • ponujal vrsto inovativnih storitev na bazi semantičnih tehnologij za celovito empirično analizo slovenskih prosto dostopnih učnih virov kot poglobljena iskanja po tekstu in videih, analizo dogajanja v slovenskem izobraževalnem okolju, vključno s kompetenčnimi grafi, sodelovalnimi grafi, predikcijami, trendi in simulacijami, ter orodja za zajemanje, sestavljanje, ponovno uporabo in optimizacijo izobraževalnih vsebin
 • bo omogočala dvosmerne prenose podatkov med obstoječimi storitvami kot so SIO baza podatkov (z domačimi izobrazevalnimi podatki),
 • bo omogočal povezovanje med podatkovnimi bazami članic iniciative OpeningupSlovenia, VideoLectures.Net, scienceatlas.si in ist-world.org,
 • bo omogočala odprt dostop do storitev drugim spletnim portalom kot npr. portal SIO, portali izobraževalnih institucij, portali razvojnih oddelkov ipd. s ciljem širše promocije slovenskih prosto dostopnih učnih vsebin.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev enotnega sistema za enostaven in odprt dostop do prosto dostopnih učnih virov in podatkov s ciljem centralizacije materialov in spodbujanja novih idej, sodelovanja med domačimi izobraževalci, institucijami in industrijo, promocije izobrazevalnih vsebin in dosežkov doma in v tujini ter vzpostavljanje kreativnih okolij na področju inovativne in intenzivne uporabe IKT v izobraževalnih procesih. Prijava projekta poteka v okviru iniciative OpeningupSlovenia in sledi komunikeju »Opening up Education«.

Glavni tehnični cilj projekta je izdelati spletno in mobilno aplikacijo, ki bo omogočala naslednje glavne funkcionalnosti:

 • stalen uvoz/izvoz podatkov iz relevantnih baz (podrobneje naštetih v naslednjih sekcijah) preko vmesnikov,
 • čiščenje in povezovanje baz podatkov, analizo in agregiranje podatkov z modernimi analitskimi metodami,
 • interaktiven vmesnik za sprotno analizo podatkov,
 • učinkovitost (skalabilnost) rešitve v smislu obdelave velike količine podatkov,
 • omogočen podroben vpogled v različne vidike izobraževalnih virov,
 • instalacijo sistema oz. delov sistema na institucijah za kreiranje izobraževalne politike v Sloveniji in v perspektivi tudi v svetu.

Glavna vsebinska cilja projekta sta dva:

 • zajemanje, priprava in klasificiranje obstoječih tipov vsebin (formalne, motivacijske, izobraževalne),
 • priprava končne analize in študije možnih obstoječih modelov za popularizacijo, agregiranje, oplemenitenje prosto dostopnih učnih virov v širši skupnosti, kjer bomo na osnovi analiz obnašanja posameznikov na novem in obstoječih dveh portalih skušali razviti učinkovite modele.

Rezultati projekta bodo:

 • spletne storitve s funkcionalnostmi:
  o zajem, čiščenje in konsolidacija podatkov in vsebin,
  o bogatenje vsebin s kontekstualnimi podatki,
  o strukturiranje in urejanje vsebin,
  o semantično podprtega preiskovanja vsebin,
  o analitska orodja za:
  o analizo društvenih omrežij in besedil skozi čas,
  o iskanje, zajemanje in prikaz slovenskih prosto dostopnih ucnih virov,
  o računanje in analizo vsebin posameznikov, organizacij,
  o sprotno analizo izobrazevanja, izobrazevalnih vsebin in sorodnih procesov,
  o vpogled in vzpostavljanje preglednosti delovanja in razvoja slovenskega odprtega izobrazevanja,
  o pripravo publikacij na temo empirične analize slovenskega odprtega izobrazevanja,
  o orodja za pomoč pri iskanju ustreznih vsebin in izračun najbolj optimalne uporabe,
 • vmesniki za dostop do vsebin ter za izmenjavo podatkov med obstoječimi bazami odprtih virov v Sloveniji,
 • odprte storitve (npr. za potrebe MIZS) za analizo drugih (ne nujno slovenskih) podatkov o prosto dostopnih učnih virih, bibliografskih baz, baz projektov itd.,
 • mobilna aplikacija za Android in iOS za pregledovanje, preiskovanje in analizo vsebin povezanih z odprtim izobraževanjem,
 • izdelana končna analiza in študije potencialnih novih modelov promocije slovenskih izobraževalcev z vseh ravni izobraževanja in vseh sektorjev na osnovi analize obnašanja uporabnikov na razvitem spletnem portalu,
 • uproraba licence GNU LGPL (osnovne rešitve že uporabljajo licenco)

Partnerji:

 • Institut Jožef Stefan
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Šolski center Kranj
 • Osnovna šola Savsko naselje
 • Vrtec Trnovo

Sponzorji in vlagatelji:

Prikaz spletne točke ExplorEdu:

Servisi na katerih temelji ExplorEdu:

Zaporedna številka vira: 1
Zbirka: E-učbeniki
Povezava: https://eucbeniki.sio.si
Licenca: To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5.
Vsebina: E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete (http://www.pef.uni-lj.si/narteh/, predmeti: Naravoslovje, 1. in 2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in 1. letnik nižjega poklicnega izobraževanja; Elektronika z robotiko, izbirni predmet zadnje triade devetletke (9. razred); Robotika v tehniki, izbirni predmet zadnje triade devetletke (8. razred); Elektrotehnika, vezja in naprave, 1-4. letnik, Program Elektrotehnik elektronik, kontakt: slavko.kocijacic(at)pef.uni-lj.si,   david.rihtarsic(at)guest.arnes.si, Pedagoška fakulteta Ljubljana)

 

Zaporedna številka vira: 2
Zbirka: Slovensko Izobraževalno omrežje
Povezava: http://sio.si/
Licenca:
Vsebina: Namen spletnega mesta SIO je povezati in integrirati projekte, dejavnosti in storitve slovenskega izobraževalnega sistema. Kot povezovalna informacijska točka različnih e-skupnosti v okviru nekdanjega portala, bo v izobraževalnem omrežju spletnih skupnosti zagotavljal dostop do kataloga seminarjev / svetovanj, enoten informacijski servis na področju razpisov in konferenc, enotno mesto izvajanja seminarjev in svetovanj, razvoj in dostop do repozitorija različnih virov

 

Zaporedna številka vira: 3
Zbirka: Event registry
Povezava: http://eventregistry.org
Licenca:
Vsebina: Event Registry is a system for real-time collection and analysis of news published by news outlets globally. Events mentioned in the news are identified and relevant information about them is automatically extracted and stored in a searchable form.

 

Zaporedna številka vira: 4
Zbirka: iDiversyNews
Povezava: iTunes
Licenca:
Vsebina: This is a novel alternative to classic newsreader apps. Explore news stories in real-time, filtering and ranking by the topic of focus, geography of publisher origin and sentiment. Start from the overview of hottest topics and publishing locations or see all news stories and perform a search. Select any story you would like to explore in detail. Different views on the same story can be explored by focusing on a particular geographic area (”How do the LOCAL media report on the latest civil unrest?”), a subtopic (“Among reports of the new iPhone, which ones talk mostly about its business implications?”), and positive or negative sentiment (“Give me negative reports on the recent Democrats’ summit”). We use the selected viewpoint to provide a ranked list of relevant news articles and a corresponding summary.

 

Zaporedna številka vira: 5
Zbirka: Slovenian Scientific Atlas
Povezava: http://scienceatlas.si
Licenca:
Vsebina: ScienceAtlas is a web portal exploring the scientific community in Slovenia. ScienceAtlas integrates data about researchers, projects and organizations from different sources and provides tools for visualizing collaboration and competences of the researchers. Science Atlas application requires the latest version of any of the major browsers. The recomended browser is Firefox version 22 or above. The dataset consists of 35272 researchers, 5716 projects, 682905 publications and 17190 video lectures.

 

Zaporedna številka vira: 6
Zbirka: Enrycher
Povezava: http://enrycher.ijs.si
Licenca:
Vsebina: Enrycher is a service-oriented system, providing shallow as well as deep text processing functionality at the text document level.

 

Zaporedna številka vira: 7
Zbirka: dLib
Povezava: http://dlib.si
Licenca: 2014 NUK – Vse pravice pridržane
Vsebina: dLib.si je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona; do nje lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev; v vaš dom, na delovno mesto, univerzo ali šolo prinaša pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranimo v NUK in v drugih slovenskih knjižnicah. Hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.

 

Zaporedna številka vira: 8
Zbirka: Mrežnik
Povezava: http://mreznik.nuk.uni-lj.si
Licenca: 2014 NUK – Vse pravice pridržane
Vsebina: Mrežnik je portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature. Prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi. Nekateri licenčni viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju UL. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu.

 

Zaporedna številka vira: 9
Zbirka: Razširitev kapacitet e-izobraževanja za izobraževalne institucije
Povezava: prof. dr. Matjaž Debevc
Licenca:
Vsebina: The project aims to strengthen the capacity of education institutions in Montenegro in order to implement e-learning. The project focuses on research and development in the field of e-learning and lifelong learning. On the basis of research, there will be defined new forms of literacy and basic skills that are needed by teachers to be able to develop e-learning material.

 

Zaporedna številka vira: 10
Zbirka: Prisotnost v živo za učenje
Povezava: http://op4l.fon.bg.ac.rs/
Licenca:
Vsebina: The main objective of this project was to provide support for advanced, context-aware Learning Process Management within Personal Learning Environments as the increasingly important new paradigm in online education. Being rooted in modern pedagogical theories, system follow learner-centric approach and grant learners with the ownership and full control over their learning processes. They also foster learners’ active involvement in the learning process. In the framework of the project a Moodle learning environment has been adapted to use Facebook, to give online presence information of tutor and students and to give recommendations for teaching references.

 

Zaporedna številka vira: 11
Zbirka: MARE – Skupni študijski magisterski program »Daljinski inženiring«
Povezava: http://www.hipulab.uni-mb.si/matjaz
Licenca:
Vsebina: The general objective of the curriculum was to mediate fundamentals, applications and experiences in the field of remote engineering by an interdisciplinary approach in combination with »learning by doing« phases. In this way we create in Europe unique possibility to study »Remote Engineering«. In the framework of this project a new complete e-learning material for the course Human-Computer Interaction has been developed.

 

Zaporedna številka vira: 12
Zbirka: Enakovredni študij
Povezava: prof. dr. Matjaž Debevc
Licenca:
Vsebina: The project had three main goals 1) to establish better conditions in education for disabled and through those better conditions for entering the labour market, 2) to raise educational level of young disabled population and 3) to lower the level of unemployment of disabled population. In the framework of this project an automatic video recording system has been developed.

 

Zaporedna številka vira: 13
Zbirka: DISNET – E-izobraževanje za nezaposlene invalide
Povezava: http://www.disnet.uni-mb.si/
Licenca:
Vsebina: The main project goal was realisation of an educational network for unemployed persons with special needs in Slovenia and establishment of Special Interest Group for information, presentation and education purposes. In particular, it was intended to the least educated group of persons with special needs in order to enable them effective inclusion in working environments where computer skills are needed. Educational institutions for persons with special needs in Slovenia were by this project improved and qualified for implementation of tutor based e-learning.

 

Zaporedna številka vira: 14
Zbirka: Izdelava kviz komponente za učenje in preverjanje znanja v predmetih kot flash animacija – Moodle
Povezava: Fakulteta za logistiko UM, Center za e-izobraževanje in aplikativno računalništvo v logistiki
Licenca:
Vsebina: 1. interactive learning with immediate response, 2. learning with the help of various steps and tips, 3. finding solutions and testing results
 

 

Zaporedna številka vira: 15
Zbirka: Gradiva za študente FL UM v sistemu za upravljanje vsebin – Joomla
Povezava: http://egradiva.fl.uni-mb.si , http://blend.fl.uni-mb.si
Licenca:
Vsebina: Electronic textbooks and workbooks for students, which include flash animations, video and audio podcasts. Limited access to the system (assigned roles and rights).

 

Zaporedna številka vira: 16
Zbirka: Information Systems and Multimedia in Education (ISME)
Povezava: izr. prof. dr., Viktorija Florjančič
Licenca:
Vsebina: The main objective of the two-year ISME project is development and pilot implementation as well as evaluation and dissemination of a postgraduate study module, covering the topics related to information systems and multimedia as well as subject-related management in education. The module was developed within a joint effort of the project partners (the coordinator – Faculty of Management Koper, University of Primorska; partner Maria Curie-Sklodowska University; and partner Varna University of Economics), and under inclusion of possible employment partners (the National School for Leadership in Education). They first identified its individual elements such as needs, goals, methods etc. Then the module was implemented (piloted) within the coordinating institution’s 2008 Summer School. According to the student feedback and evaluation, final fine tuning of the module will be performed by the project group, along with valorisation as well as further dissemination in the context of employment. The module was not only to be jointly developed but also performed partly within an ICT- and multimedia-based learning environment for cooperative learning. The project activities include: 1. Individual and joint needs analysis, context and end-user research including the   involvement of employment partners, 2. Joint course and module development, joint development of teaching methods, evaluation processes and quality assurance, 3. Dissemination of module structure, material and implementation methods and 4. Evaluation and dissemination of good practice.

 

Zaporedna številka vira: 17
Zbirka: Tekmovanje za najboljši multimedijski didaktični produkt Comenius-EduMedia-Awards
Povezava: http://www.comenius-award.de/
Licenca:
Vsebina: The competition is recognised as one of the few competitions that is not infuenced by the industry or a governement. It takes place annualy (in June) in Berlin. Applications are due end of March. The website contains database of awarded products and quality criteria by which products are evaluated.

 

Zaporedna številka vira: 18
Zbirka: DEAFVOC 2 – Prenos učnega programa za jezikovno izobraževanje odraslih za gluhe v Evropi
Povezava: http://op4l.fon.bg.ac.rs/
Licenca: 2011 © Vse pravice pridržane. UM FERI, dr. Matjaž Debevc, Primož Kosec, Milan Rotovnik, dr. Mateja Verlič, Ines Kožuh, Živa Peljhan, dr. Marko Ivanišin, dr. Martin Terbuc
Vsebina: Spletno učno mesto za gluhe in naglušne “Kako do zaposlitve?” zajema različne sisteme,

ki omogočajo posredovanje e-gradiva in komunikacijo med udeleženci. Spletno učno mesto za gluhe in naglušne je oblikovano v posebej prilagojenem spletnem učnem okolju Moodle, s čimer se je povečala enostavnost in stabilnost uporabe sistema. Uporabniki dostopajo do šestih poglavij, ki zajemajo nasvete za iskanje zaposlitve, kako napisati prijavo, prošnjo in življenjepis ter kako uporabljati spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje. Vsa poglavja vsebujejo vsebino, prevedeno v slovenski znakovni jezik, vaje, kvize ter domače naloge. Za potrebe komunikacije se lahko izvajajo klasična klepetalnica, videoforum, kjer lahko uporabniki posnamejo same sebe in tako odgovarjajo v znakovnem jeziku, ter videokonferenčni

sistem, preveden v slovenski jezik.

 

Zaporedna številka vira: 19
Zbirka: E-internacionalizacija za kolaborativno učenje – EICL
Povezava: http://www.eicl.kharkiv.edu/
Licenca: © EICL, 2010
Vsebina: Objectives of the Project: 1. Give the system character to the internationalization processes of the universities’ educational programs on the basis of common commitment to quality and using of information technologies 2. Create international open virtual platform «E-Learning Int. Clearing house» on the basis of WEB 2.0 for cross-cultural communications in academic community and develop skills of international on-line project teamwork. 3. Improve the international teachers and students’ interaction in learning process using e-tools of internationalization in pilot courses.

 

Zaporedna številka vira: 20
Zbirka: Študentski projekti iz in za industrijo
Povezava: http://lsd.uni-mb.si/
Licenca:
Vsebina: Laboratorij za načrtovanje sistemov (Laboratory for System Design – LSD) je bil ustanovljen leta 1996. V času od ustanovitve je postal ena od vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin na različnih področjih računalništva in informatike. Mednarodno odmevnost in priznanost izkazuje pri raziskovanju inteligentnih sistemov, medicinske informatike, informatike v zdravstveni negi in teorije kompleksnosti s poudarkom na kvaliteti programske opreme. LSD je bil in je koordinator ali aktiven partner v številnih evropskih, mednarodnih in nacionalnih projektih, med njimi so tudi projekti 5. in 6. okvirnega programa. Sodeluje s številnimi partnerji doma in tujini. Naše poslanstvo je postati najboljša raziskovalna skupina v regiji s področja zgoraj navedenih disciplin, ki bo na navedenih področjih izvajala v svetovnem merilu vrhunske raziskave, uspešno prenašala raziskovalne dosežke v prakso, odkrivala, generirala, promovirala in širila znanje ter s svojim delovanjem skrbela za boljšo kvaliteto raziskovanja, boljše izdelke in servise ter boljšo kvalteto življenja nasploh.

 

Zaporedna številka vira: 21
Zbirka: METOD – Metaorodje za načrtovanje izobraževalne platforme (LDV 2004-176004)
Povezava:
Licenca:
Vsebina: Laboratorij za načrtovanje sistemov (Laboratory for System Design – LSD) je bil ustanovljen leta 1996. V času od ustanovitve je postal ena od vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin na različnih področjih računalništva in informatike. Mednarodno odmevnost in priznanost izkazuje pri raziskovanju inteligentnih sistemov, medicinske informatike, informatike v zdravstveni negi in teorije kompleksnosti s poudarkom na kvaliteti programske opreme. LSD je bil in je koordinator ali aktiven partner v številnih evropskih, mednarodnih in nacionalnih projektih, med njimi so tudi projekti 5. in 6. okvirnega programa. Sodeluje s številnimi partnerji doma in tujini. Naše poslanstvo je postati najboljša raziskovalna skupina v regiji s področja zgoraj navedenih disciplin, ki bo na navedenih področjih izvajala v svetovnem merilu vrhunske raziskave, uspešno prenašala raziskovalne dosežke v prakso, odkrivala, generirala, promovirala in širila znanje ter s svojim delovanjem skrbela za boljšo kvaliteto raziskovanja, boljše izdelke in servise ter boljšo kvalteto življenja nasploh.

 

Zaporedna številka vira: 22
Zbirka: Uporaba virtualnih pacientov v medicinskem izobraževanju
Povezava: http://www.mf.uni-mb.si/index.php/sl/informacijskatehnologija
Licenca:
Vsebina: Virtual patients are learning modules comprising interactive multimedia learning content. Virtual patients are used for simulation of the real patients in the clinical environment. We are using the MedU system.

 

Zaporedna številka vira: 23
Zbirka: Blend.FL – mešani način poučevanja (blended learning) FL UM
Povezava: http://ecampus13.fl.uni-mb.si
Licenca:
Vsebina: Study process in the form of blended learning, i.e. a combination of e-learning and traditional face-to-face learning at the Faculty of Logistics UM Basic data (22.1.2014): 195 courses, 41 lecturers and assistants, 820 students.

 

Zaporedna številka vira: 24
Zbirka: ITC Euromaster
Povezava: http://euromaster.itcedu.net
Licenca:
Vsebina: The importance of information and communication technologies in construction is now increasingly acknowledged through inclusion into curriculums of many civil engineering programmes. They do, however, cover only parts of the field called IT in Construction (ITC). We proclaim a more holistic approach to ITC. For almost a decade ITC-Euromaster is one of the most unique Master’s degree programmes offered to civil engineering bachelors. During that time the ITC-Euromaster has been developing a model of teaching and learning based on specialized courses in a Course Pool, offered by several European universities, which cover wide area of ITC. Graduates represent a unique profile of an ITC specialized Civil Engineer which is increasingly recognized and demanded by the AEC sector.

 

Zaporedna številka vira: 25
Zbirka: E-učenje in praktični tečaji iz mehatronike in alternativnih tehnologij v industriji (E-PRAGMATIC)
Povezava: http://www.e-pragmatic.eu/
Licenca:
Vsebina: E-PRAGMATIC network connects educational institutions, chambers of commerce and small business, enterprises and the associations of enterprises from seven European countries. The main network’s aim is to modernize mechatronics and engineering vocational training of the employed professionals, apprentices and trainees, by enhancing of the existing or establishing new in-company training approaches in the industry.

 

Zaporedna številka vira: 26
Zbirka: Poučevanje o energiji za zeleno okolje (SustEner)
Povezava: http://sustener.eu/
Licenca:
Vsebina: SustEner originates from the recognition of the enormous societal, economic and technological potential of a European sustainable, low-carbon economy, and from the range of scientific and non-technical challenges preventing the realization of this vision. The purpose of SustEner is to modernize Sustainable Energy vocational training by enhancing existing or establishing new training methods in enterprises and education. Up‐to-date knowledge and educational methods developed in previous projects will be brought directly from the educational institutions to industry and VET institutes.

 

Zaporedna številka vira: 27
Zbirka: Praktično interaktivno oddaljeno poučevanje (EDIPE)
Povezava: http://www.pemcweblab.com/
Licenca:
Vsebina: The project goal was to develop a series of virtual and remote experiments from applied electrical engineering for sharing between 13 EU educational institutions. The outputs from the project are following: 1. Distance and virtual laboratories, 2. Layout of the measured system and 3. measurement results obtained via Internet. Teaching material (in electronic form: guidelines, manuals, and documentation in English and other languages). Developed virtual and remote experiments and other education resources cover these fields: Fundamentals of electrical engineering (2 modules). Power electronics modules (6 modules). Electrical machines (3 modules), Electro-mechanical and motion control systems (6 modules).

 

Zaporedna številka vira: 28
Zbirka: Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching (ADRIART)
Povezava: http://www.adriart.net/
Licenca:
Vsebina: The ADRIART project developed an international master study programme in contemporary arts and applied practices MAP – Media Arts and Practices, aiming at the areas of audio-visual arts (film, animation, photography), inter-media arts   (spatial, new-media, trans-media) as well as (historical, theoretical, critical) arts discourses. The complete two-year implementation cycle was strongly focused on short location-specific mobility runs and promoted participation of best mentors and students from the region and around the world. Among four countries and in five languages the programme discussed site-specific (demographical, social, cultural, ecological, migratory etc.) topics in interdisciplinary ways, while stimulating multi-cultural academic exchange and graduates’ development towards self-sustainability. A pilot run of the MAP programme at UNG Gorica, Slovenia has started in October 2012, and in October 2013 at APU Rijeka, Croatia. The programme is now runnningfully at these two locations with Adjoining Courses at Graz University of Technology and University of Udine.

 

Zaporedna številka vira: 29
Zbirka: Tandem (video)lecture on Thinking and Designing Interactive Stage Enviromnents
Povezava: https://vimeo.com/82550167
Licenca:
Vsebina: A novel example of a tandem lecture given on December 20, 2014 by a professor and a student (with alternating turns) in a specific professionally-relevant environment, including over 20 video-based examples of interactive-media used in the context of dance. Presented within “Zametki”, a programme produced by EN-KNAP Productions, representing a multidisciplinary platform aiming the art-productton venue Španski Borci (Ljubljana, Slovenia) to join forces with art-oriented faculties and academies, and create an environment which would facilitate young artists and creators who have just finished their education or are about to, to enter the real-life production environment. The tandem lecture was the central event of Zametki 2013, delivered by Dr. Peter Purg and Blaž Bertoncelj (School of Arts, University of Nova Gorica) as the first public lecture in a series aimed at both professional and lay public to be delivered within the platform. The lecture was followed by a moderated tour of all four multimedia installations produced by students from the School of Arts, University of Nova Gorica, and from A.V.A. – Academy of Visual Arts, Ljubljana.

 

Zaporedna številka vira: 30
Zbirka: Progressive format of multimedia-enhanced performance-lecture and related course design
Povezava: http://www.pinterest.com/scanrain/
Licenca:
Vsebina: The lecture was recorded with 4 cameras (two on performers body, one being handed-over among audience, one central-back), and a specific video-digest shall be produced later on. It was done by pETER Purg (University of Nova Gorica, School of Arts) and delivered under the title “Scanning Rainbows” at Graz University of Technology (Faculty of Architecture, Institute for Contemporary Art), Austria, on March 10, 2014 as a part of the course on “Artistic Design 1” entitled “BUILDING RAINBOWS – or notations for experiments on natural phenomena”. It was executed within ADRIART.CE CEEPUS network and based on the www.adriart.net methodology developments.

 

Zaporedna številka vira: 31
Zbirka: International mobilities facebook profile
Povezava: doc. dr. Peter Purg
Licenca:
Vsebina: Good practice example of using mainstream social media for dissemination and exploitation purposes in international academic projects and networks; to enhance teaching and learning experience, build and/or support trans-institutional academic communities and (publically) archive documentary materials. These materials are richly assembled by the collaboration of over 100 students and mentors from all participating institutions of www.adriat.net, and further external stakeholders, and are being further exploited in several main-stream social media contexts such as vimeo, pinterest, twitter, google-groups etc.

 

Zaporedna številka vira: 32
Zbirka: School-wide vimeo channel (Famul/UNG)
Povezava: http://vimeo.com/famulvsu/
Licenca:
Vsebina: With over 220 high-quality video entries, most of which are produced by students, this is a positive example of a (digital production) school’s online presence. Some of these videos document important school events or are used as online video (lecturing) materials, practical example cases in courses etc. The video content is ordered in albums, corresponding to the school’s main activities, and has a central editorial board. The channel is connected to the previous stage of the school’s development, the “Famul Stuart School of Applied Arts”.

 

Zaporedna številka vira: 33
Zbirka: VideoLectures.Net
Povezava: http://videolectures.net/
Licenca: Copyright © 2014 VideoLectures.Net, Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Vsebina: VideoLectures.Net is an award-winning free and open access educational video lectures repository. The lectures are given by distinguished scholars and scientists at the most important and prominent events like conferences, summer schools, workshops and science promotional events from many fields of Science. The portal is aimed at promoting science, exchanging ideas and fostering knowledge sharing by providing high quality didactic contents not only to the scientific community but also to the general public. All lectures, accompanying documents, information and links are systematically selected and classified through the editorial process taking into account also users’ comments.

 

Zaporedna številka vira: 34
Zbirka: Translectures
Povezava: https://www.translectures.eu//
Licenca: © transLectures
Vsebina: An European project (EC FP7 ICT project #287755) to develop innovative, cost-effective solutions for the automatic transcription and translation of online educational videos.Automatic transcription tools will provide verbatim subtitles of the talks recorded on video, thereby allowing the hard-of-hearing to access this content. Language learners and other non-native speakers will also benefit from these monolingual subtitles. Meanwhile, machine translation tools will make these subtitles available in languages other than that in which the video was recorded. Specifically, we will be developing tools for use on VideoLectures.NET, a collection of videos recorded at various academic events set up by JSI’s Centre for Knowledge Transfer, and for poliMedia, a lecture capture system designed and implemented at the UPVLC. Our tools will also be fully compatible with Matterhorn, a free, open-source platform for the management of educational audio and video content

 

Zaporedna številka vira: 35
Zbirka: Mediamixer
Povezava: http://community.mediamixer.eu/
Licenca:
Vsebina: An EU-funded project to to set up and sustain a community of video producers, hosters, and re- distributors who will be supported in the adoption of semantic multimedia technology in their systems and workflows to build a market for media fragment re-purposing, re-selling re-using and re-mixing. Media repositories happen to expose their individual media resources as atomic (complete) items. while consumers are often interested only in salient parts which address their content need. Media mixing is the process by which self-contained parts of media (fragments) are identified and exposed via media repository interfaces, so that consumers can access and re-use only the parts they are interested in.

 

Zaporedna številka vira: 36
Zbirka: Xlike
Povezava: http://www.xlike.org/
Licenca:
Vsebina: An EU-funded project to develop technology to monitor and aggregate knowledge that is currently spread across mainstream and social media, and to enable cross-lingual services for publishers, media monitoring and business intelligence. The aim is to combine scientific insights from several scientific areas to contribute in the area of cross-lingual text understanding. By combining modern computational linguistics, machine learning, text mining and semantic technologies we plan to deal with the following two key open research problems 1) to extract and integrate formal knowledge from multilingual texts with cross-lingual knowledge bases, and 2) to adapt linguistic techniques and crowdsourcing to deal with irregularities in informal language used primarily in social media. The developed technology will be language-agnostic, while within the project we will specifically address English, German, Spanish, Chinese and Hindi as major world languages and Catalan and Slovenian as minority languages.

 

Zaporedna številka vira: 37
Zbirka: IJEPEG-UMKI / ePlatform — Internal and public e-platform and e-learning materials for study programmes in the fields of arts and creative industries
Povezava: http://vsu.ung.si/
Licenca:
Vsebina: The project produced model (integrated) internal and public e-platforms and e-learning materials for courses in the arts and creative industries through the introduction of an integrated combined (strongly web supported) to conduct the Digital Arts and Practices study program. Its key advantage over similar programs is the development of innovative and active use of e-content and e-services for the production, distribution and discussion of artistic and creative processes, products and services. The project has contributed significantly to the implementation of e-content and e-services in art pedagogy and the wider artistic and academic circles especially in terms of teaching and research use of ICT. Graduates of the programme using the platform(s) are active stakeholders of the information society in the cultural and artistic sphere sovereignty overflow in the ( creative ) industry, use their skills and in-depth understanding of modern digital technologies is realized in various roles within interdisciplinary creative teams. The project was supported by European Regional Development Fund.

 

Zaporedna številka vira: 38
Zbirka: Scientific evenings at University of Nova Gorica
Povezava:
Licenca:
Vsebina: University of Nova Gorica organizes a series of lectures of well-known established scientists (including Nobel prize winners) as well as young, promissing researchers and other outstanding professionals. The aim of the lectures is to present high quality achievements from different disciplines to the wider audience. From 2005 till now, there were 50 lectures recorded with abstracts in English. The talks can be viewed also on YouTube.

 

Zaporedna številka vira: 39
Zbirka: Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institutions
Povezava: http://www.dlweb.kg.ac.rs/
Licenca:
Vsebina: The project (2011-2014) developed an international postgraduate study programme in contemporary arts and applied practices called “Master of Media Arts and Practices”. It is aiming at the areas of audio-visual arts (film, animation, photography), inter-media arts   (spatial, new-media, trans-media) as well as (historical, theoretical, critical) arts discourses. The complete two-year implementation cycle with short location-specific module runs, strongly supported by digital media stimulates not only regional student mobility but also promotes participation of best mentors and students from around the world. Among four countries and in five languages the programme discusses site-specific (demographical, social, cultural, ecological, migratory etc.) topics in interdisciplinary ways, while stimulating multi-cultural academic exchange and graduates’ development towards self-sustainability by focusing on real-life innovation and project-management practices across the arts. The project is based on a partnership of four different countries, Croatia, Austria, Italy and Slovenia, and supported by the European Union through the Lifelong Learning Programme, Erasmus Multilateral projects.

 

Zaporedna številka vira: 40
Zbirka: Teachers in the Digital Age
Povezava: http://www.sio.si/sio/promocijska_gradiva/izhodisca_standardi.html
Licenca:
Vsebina: Following the needs of today’s society and the development and needs of learners, the project E-competent teacher within E-Education defines and describes the digital competencies or e-competencies that represent the basic level of digital literacy. They refer to teachers, pre-school teachers, ICT co-ordinators, school principals and deputy school principals.

 

Zaporedna številka vira: 41
Zbirka: Edoo: Involving Teachers in the Development of E-learning Material
Povezava: http://www.edoo.si/
Licenca:
Vsebina: In this paper we present the Edoo initiative that aims for increased involvement of teachers in the process of e-learning materials creation. Its main goal is to connect two distinct communities – teachers as users of e-learning materials and programmers as creators of e-learning materials – through the online portal and learning site designed for sup port and collaboration. The goal of the initiative is to increase cooperation between the two communities, thus overcoming the domain gap between them. The idea of the initiative was well received among teachers, who are missing appropriate learning materials and lack the ability to adapt existing materials to their speci c teaching needs. We started the initiative in spring 2013, while the rst collaborative projects are being implemented in the winter semester of 2013/2014. The expected result of the initiative is the creation of quality didactic applications that teachers can use in their classes. Besides, we aim at modular and adaptable educational applications with publicly available source code to enable its customization and further development.

 

Zaporedna številka vira: 42
Zbirka: The change of what is learnt, how is learnt, where is learnt and when is learnt or the Innovative 1:1 Pedagogy in the Light of the 21st Century Competencies project
Povezava: http://www.education.qld.gov.au/smartclassrooms
Licenca:
Vsebina: To succeed in today’s society, rich on information and knowledge, students and teachers must use the modern technology effectively. The education should help students to develop the competencies, necessary for the successful life and work in the 21st century. Key competencies of the future are: critical thinking, creativity, problem solving, communication and collaboration. To become an innovative school means to start changing the pedagogic paradigm on all the levels of management as well as with the entire teaching staff with the goal that its agents become more innovative. In the article, the project “Innovative Pedagogy in the Light of the 21st Century Competencies” issued by the Ministry of Education is presented. Its dominant goal is to systematically develop the 1:1 pedagogy implementation and all the accompanying e-services, as for instance the e-portfolio, distance learning “Innovative Pedagogy Node”, the development of the implementing curricula with the integration of ICT, didactic trainings for different agents, and the development of the good practice criteria. It is important to be constantly aware that modern information technology itself does not change the way of teaching and learning. The technology must become the constituent part of culture and pedagogy which enables the shift towards student-centered teaching anywhere and anytime.

 

Zaporedna številka vira: 43
Zbirka: OERMAP
Povezava: http://oermap.org/
Licenca:
Vsebina: OER Impact Map, a record of evidence about the global impact of open educational resources (OER). This site is maintained by the OER Research Hub project. The purpose is to help people understand the impact of open educational resources (OER).

 

Zaporedna številka vira: 44
Zbirka: OER Knowledge Cloud
Povezava: https://oerknowledgecloud.org/
Licenca:
Vsebina: The UNESCO/COL OER Knowledge Cloud will greatly enhance research opportunities and access to knowledge and research on Open Educational Resources and related information by removing barriers, opening up scholarship and making research universally accessible. The OER Knowledge Cloud has been established to identify, collect, preserve and disseminate available documents of enduring value to researchers, industry, government, scholars, writers, historians, journalists and informal learners.

 

Zaporedna številka vira: 45
Zbirka: MIRA project
Povezava: https://oerworldmap.org/
Licenca:
Vsebina: Our goal is to provide the most complete and comprehensive picture of the global OER movement and to develop a global network of partners and volunteers to guarantee ongoing data curation. We currently gather data about people, organizations, services, projects and events related to OER. The OER World Map shares information on behalf of the worldwide OER community, using local knowledge to describe the OER ecosystem. Built with cutting edge linked open data technology, OER World Map collects and visualizes information about actors, activities and resources from the field of OER. Our goal is to provide the most complete and comprehensive picture of the global OER movement and to develop a global network of partners and volunteers to guarantee ongoing data curation.

 

Zaporedna številka vira: 46
Zbirka: Opencast Consortium
Povezava: http://opencast.org
Licenca: Educational Community License version 2.0
Vsebina: Opencast was designed to be a flexible and customizable video capture and distribution option for modern institutions. Opencast is built by a growing community of developers in collaboration with leading universities and organizations worldwide.

 

Zaporedna številka vira: 47
Zbirka: Sciencebox
Povezava: http://www.sciencebox.eu
Licenca:
Vsebina: Škatla eksperimentov 1.1 (Box of Experiments 1.1) je slovenski izdelek, ki je nastal v sodelovanju z učitelji fizike in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah. Izdelek ne spada v kategorijo igrač, temveč v kategorijo učnih pripomočkov, ki se smejo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Zbirka vsebuje pripomočke ter zgoščenko z navodili in razlagami za 20 fizikalnih poskusov. Poskusi vsebinsko niso vezani na določen razred oziroma starostno skupino in se lahko izvajajo pri pouku fizike ali naravoslovja kot motivacija ali kot temelj za razlago in utrjevanje določene učne snovi. S škatlo eksperimentov lahko izvedemo kvaliteten in zanimiv naravoslovni ali tehniški dan. Čeprav so poskusi na prvi pogled enostavni, se lahko izvajajo tudi na srednješolski ravni, saj lahko razlage poskusov podamo tako na osnovnem, nižjem nivoju kot tudi na višjem, bolj zahtevnem nivoju.

 

Zaporedna številka vira: 48
Zbirka: Open Discovery Space
Povezava: http://opendiscoveryspace.eu/
Licenca:
Vsebina: ODS addresses various challenges that face the eLearning environment in the European context. The interface has been designed with students, teachers, parents and policy makers in mind. ODS will fulfill three principal objectives. Firstly, it will empower stakeholders through a single, integrated access point for eLearning resources from dispersed educational repositories. Secondly, it engages stakeholders in the production of meaningful educational activities by using a social-network style multilingual portal, offering eLearning resources as well as services for the production of educational activities. Thirdly, it will assess the impact of the new educational activities, which could serve as a prototype to be adopted by stakeholders in school education.

 

Zaporedna številka vira: 49
Zbirka: Inspiring Science
Povezava: http://www.inspiring-science-education.net/
Licenca:
Vsebina: Our mission in the Inspiring Science Education team is to provide digital resources and opportunities for teachers to help them make science education more attractive and relevant to students’ lives. Through the Inspiring Science Education website and the activities organised by the partners, teachers can help students make their own scientific discoveries, witness and understand natural and scientific phenomena and access the latest, interactive tools and digital resources from within their classrooms.

 

Zaporedna številka vira: 50
Zbirka: SPARC®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
Povezava: http://www.sparc.arl.org/resources
Licenca:
Vsebina: SPARC®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, is an international alliance of academic and research libraries working to create a more open system of scholarly communication. SPARC believes that faster and wider sharing of the outputs of the scholarly research process increases the impact of research, fuels the advancement of knowledge, and increases the return on research investments. SPARC focuses on taking action in collaboration with stakeholders – including authors, publishers, and libraries – to build on the unprecedented opportunities created by the networked digital environment to advance the conduct of scholarship. As a catalyst for action, our pragmatic agenda focuses on supporting the emergence of new scholarly communication models that expand the dissemination of scholarly research and reduce financial pressures on libraries and create a more open system of scholarly communications. SPARC’s strategy focuses on reducing barriers to the access, sharing, and use of scholarship. Our highest priority is advancing the understanding and implementation of policies and practices that ensure Open Access to scholarly research outputs. SPARC’s primary focus is on journal literature, but our evolving strategy reflects an increasing focus on Open Access to research outputs of all kinds – including digital data and open educational resources (OER).

 

Zaporedna številka vira: 51
Zbirka: Open textbooks
Povezava: http://www.collegeopentextbooks.org/
Licenca:
Vsebina: This is the third edition of a core textbook at Scottsdale Community College (SCC). Authored by members of the SCC Math Department faculty, it has been used by thousands of students. Continually improved, it is now part of a comprehensive resource package that includes online help and assessment tools as well as an instructor’s guide. This text represents the very best of professional-grade Open Educational Resources.

 

Zaporedna številka vira: 52
Zbirka: Openstax college
Povezava: https://www.openstaxcollege.org/
Licenca:
Vsebina: OpenStax College is a nonprofit organization committed to improving student access to quality learning materials. Our free textbooks are developed and peer-reviewed by educators to ensure they are readable, accurate, and meet the scope and sequence requirements of your course. Through our partnerships with companies and foundations committed to reducing costs for students, OpenStax College is working to improve access to higher education for all. OpenStax College is an initiative of Rice University and is made possible through the generous support of several philanthropic foundations.

 

Zaporedna številka vira: 53
Zbirka: Open policy
Povezava: https://openpolicynetwork.org/
Licenca: Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Vsebina:
 

 

Zaporedna številka vira: 54
Zbirka: Educause library
Povezava: http://www.educause.edu/library/open-educational-resources-oer
Licenca: Commons Attribution 3.0 license.
Vsebina: EDUCAUSE® is a nonprofit association and the foremost community of IT leaders and professionals committed to advancing higher education. EDUCAUSE helps those who lead, manage, and use information technology to shape strategic IT decisions at every level within higher education. IT is more than technology to EDUCAUSE members. It is a system of people, processes, organizations, and challenges that are constantly evolving.
 

 

Zaporedna številka vira: 55
Zbirka: OERu
Povezava: http://oeru.org/courses/
Licenca: Commons Attribution 3.0 license.
Vsebina: The OERu makes education accessible to everyone. Coordinated by the OER Foundation, we are an independent, not-for-profit network that offers free online courses for students worldwide. We also provide affordable ways for learners to gain academic credit towards qualifications from recognised institutions.

 

Zaporedna številka vira: 56
Zbirka: Peer 2 Peer University
Povezava: https://www.p2pu.org/en/
Licenca: Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Unported license.
Vsebina: The Peer 2 Peer University is a grassroots open education project that organizes learning outside of institutional walls and gives learners recognition for their achievements. P2PU creates a model for lifelong learning alongside traditional formal higher education. Leveraging the internet and educational materials openly available online, P2PU enables high-quality low-cost education opportunities.

 

Zaporedna številka vira: 57
Zbirka: OpenStax
Povezava: http://cnx.org/
Licenca: Creative Commons Attribution 4.0 License.
Vsebina: OpenStax believes that everyone has something to learn, and everyone has something to teach. Frustrated by the limitations of traditional textbooks and courses, Dr. Richard Baraniuk founded OpenStax (then Connexions) in 1999 at Rice University to provide authors and learners with an open space where they can share and freely adapt educational materials such as courses, books, and reports. Today, OpenStax CNX is a dynamic non-profit digital ecosystem serving millions of users per month in the delivery of educational content to improve learning outcomes. There are tens of thousands of learning objects, called pages, that are organized into thousands of textbook-style books in a host of disciplines, all easily accessible online and downloadable to almost any device, anywhere, anytime. The best part? Everything is available for free thanks to generous support from Rice University and several philanthropic organizations.

 

Zaporedna številka vira: 58
Zbirka: Flat World Knowledge
Povezava: http://www1.flatworldknowledge.com/
Licenca: ©2014 Flat World Education, Inc. | Legal
Vsebina: We believe in transforming an educational model that serves too few, too inefficiently and at too high a cost. Change is essential, and at Flat World, we are working to facilitate that change. Our digital learning initiatives and strategic partnerships lower the costs of higher education, improve learning outcomes and strengthen students’ innovation and creativity.

 

Zaporedna številka vira: 59
Zbirka: Lumen learning
Povezava: https://courses.candelalearning.com/catalog/lumen
Licenca:
Vsebina: By replacing expensive commercial textbooks with free, high quality open content, open educational resources (OER) represent a largely untapped opportunity to make education more affordable, while at the same time improving student success. Lumen Learning was founded to 1) expand a collective vision of what is now possible with OER, and 2) help K-12 and higher education institutions, faculty, and learners take full advantage of its benefits to cut costs and strengthen student learning. Open educational resources (OER) are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under a copyright license that permits anyone to freely use and repurpose them. Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos, tests, journal articles, and any other tools or materials used to support learning. The real power of OER comes in the “5R permissions” that entitle you to not only access these materials free of charge, but also also to make them better. Browse brief definitions of the 5Rs on the right >

 

Zaporedna številka vira: 60
Zbirka: European Multiple MOOC Agregator
Povezava: http://platform.europeanmoocs.eu/
Licenca:
Vsebina: The European Multiple MOOC Aggregator called EMMA for short, is a 30 month pilot action supported by the European Union. It aims to showcase excellence in innovative teaching methodologies and learning approaches through the large-scale piloting of MOOCs on different subjects. EMMA provides a system for the delivery of free, open, online courses in multiple languages from different European universities to help preserve Europe’s rich cultural, educational and linguistic heritage and to promote real cross-cultural and multilingual learning.

 

Zaporedna številka vira: 61
Zbirka: Open Education Europa
Povezava: http://www.openeducationeuropa.eu/en/find/resources
Licenca: Creative Commons Attribution 3.0 Unsupported License
Vsebina: The main goal of the Open Education Europa portal is to offer access to all existing European Open Educational Resources in different languages in order to be able to present them to learners, teachers and researchers.

 

Zaporedna številka vira: 62
Zbirka: EU Store project
Povezava: http://eustore.eduproject.eu/the-project-eu-store/
Licenca:
Vsebina: The project “EU-StOre” is an international consortium within the ERASMUS+ Project with a focus on Vocational Education and Training – VET. The duration of the project is 24 months. Project partners are from seven institutions across six EU countries namely Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Romania and Malta. The consortium consists of four universities, a technical partner, small to medium sized-enterprise with a focus on education, and a research and development institute.

 

Zaporedna številka vira: 63
Zbirka: Open Science Resources
Povezava: http://www.openscienceresources.eu/
Licenca:
Vsebina: Open Science Resources (OSR) was a collaborative project co-funded by the European Commission under the eContentplus programme. The project started in June 2009 and will continue for 36 months. The aim of the OSR project was to create a shared repository of scientific digital objects – previously dispersed in European science museums and science centres – to make them more widely and coherently available, searchable and usable in the context of formal and informal learning situations. A highly accessible portal, organised with state of the art technology and equipped with excellent searching tools, provided an easy and attractive interface to access the repository. Through the OSR portal , users were able to view the finest digital collections in European science centres and museums, follow attractive educational pathways connecting the objects with well-defined semantic metadata and even enrich the contents provided with social tags of their own choice.

 

Zaporedna številka vira: 64
Zbirka: Microsoft Academic Search
Povezava: http://academic.research.microsoft.com/
Licenca: ©2013 Microsoft Corporation. All rights reserved
Vsebina: Microsoft Academic Search was a free public search engine for academic papers and literature, developed by Microsoft Research for the purpose of algorithms research in object-level vertical search, data mining, entity linking, and data visualization. Although largely functional, the service was not intended to be a production web site and has all but been taken offline, as was originally intended when the research goals of the project had been met. According to a 2014 publication on arXiv, the service has not been updated since 2013 and seen a marked decline in the number of indexed documents since 2011.The fact that this decline has not been reported on earlier indicates to the authors that the service was largely ignored by academics and bibliometricians alike.

 

Zaporedna številka vira: 65
Zbirka: European Open Edu Policy Project
Povezava: http://oerpolicy.eu/
Licenca: Creative Commons Attribution 3.0 License
Vsebina: “Open Educational Resources Policy in Europe” is a project of Creative Commons that brings together a coalition of international experts associated with CC to strengthen the implementation of open education policies across Europe. We aim to take advantage of the current high profile of open education in Europe, demonstrated by the prominent place of OER in the new educational initiative “Opening up Education”.