Potrebe

Slovenija je preko iniciative Odpiramo Slovenijo (OpeningupSlovenia) postala vodilna država v svetu na področju odprtega izobraževanja, ki razvija, uvaja, testira in ocenjuje ustreznost pristopov ter širi dobre prakse v svet. Slovenija je vzorčna država na področju razvoja in vpeljave odprtega izobraževanja na nacionalnem nivoju, prepoznavna v svetu in s tem tudi zanimiva za širše razvojne in poslovne priložnosti. Odpiramo Slovenijo ni delovna skupina, ni interesna skupina, ni financirana s strani države, temveč je iniciativa, je inteligentna blagovna znamka, ki zaradi potreb po spremembah združuje vse deležnike, ki so se poistovetili z operativnim pristopom in realnimi rezultati (bottom-up pristop).

Osnovni cilj pobude je, čim tesneje slediti in presegati sporočilo Evropske komisije ” Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri“, ki določa evropski program za spodbujanje visoko kakovost, inovativne načine učenja in poučevanja s pomočjo novih tehnologij in digitalne vsebine.

OpeningupSlovenia je torej bottom-up ustvarjena in top-down podprta nova in inovativna pobuda, v kateri bo Slovenija kot prvi evropski državi članici poskušala ustvariti edinstveno državno raziskovalno okolje v odprtem izobraževanju. Ta test-bed je sestavljen iz koalicije vseh slovenskih izobraževalnih deležnikov in vključuje: vseh slovenske univerze, predšolske, šolske in poklicne izobraževalne ustanove s tehničnimi, raziskovalnimi in industrijskimi partnerji. Cilj je raziskati načine ustvarjanja odprtega izobraževalnega sistema v sinergiji in vzporedno z uradnim, razvoj inovativnih projektov in uporabo sredstev Evropske komisije z\ IKT in nove vidike odprtega izobraževanja.

V ta namen se bodo partnerji OpeningupSlovenia prijavljali ločeno ali kot konzorcij na razpise novih programov Erasmus +, Obzorje 2020 in strukturnih skladov, in hkrati bodo še naprej razvijajo projekte z lastnimi viri. Pobuda vključuje 13 udeležencev iz industrije, akademskega sveta, raziskav, izobraževanja in vlade in je dobila podporo 40 institucij in subjektov iz 18 držav v regiji Jugovzhodne Evrope in zunaj Evropske unije.