Arhiv novic

Slovenska prisotnost @ Open Education Global 2018

Slovenija je bila gostiteljica OE Global konfence leta 2014. Letošnja izdaja je bila najbolj mednarodno raznolika, namenjena izključno odprtju izobraževanja. Pritegnila je raziskovalce, strokovnjake, oblikovalce politik, vzgojitelje in študente iz več kot 35 držav, ki razpravljajo in raziskujejo, kako odprto izobraževanje spodbuja izobraževalne prakse po vsem svetu. Predstavniki OuS so se udeležili vrste predstavitev o tehnologijah, politikah in vsebinskih rešitvah, med njimi so prikazali projekt X5GON, portal VideoLectures.Net in UNESCO priporočilo za OER.

Globalno stanje avtorskih pravic v izobraževanju @ Creative Commons

Predstavnica OuS iz področja avtorskih pravic dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino, je na letošnjem zasedanju Creative Commons v Torontu v Kanadi sodelovala na okrogli mizi “Popravljanje avtorskih pravic za zadovoljitev potreb pedagogov – globalno stanje”. Pogovor je orisal zakonodajne postopke iz več držav, povezanih z avtorskimi pravicami in izobraževanjem v letu 2017. Predstavniki ministrstev in aktivisti so se povezali v omrežje, da bi povečali prepoznavnost tega vprašanja in da bi se bolje medsebojno podpirali. Okrogla miza se je odzvala na ta razvoj in ustvarila zagon za leti 2018 in kasneje.

Slovenija vodi priprave za UNESCO priporočilo na področju OER

Politike imajo ključno vlogo pri določanju in izboljševanju stanja našega izobraževanja. Po uspehu 2. Svetovnega kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, so naši člani pomagali pri pripravah UNESCO priporočila o prostih izobraževalnih virih (OER).

To je uradni UNESCO normativni instrument, ki bo nacionalnim vladam svetoval, kako podpirati odprto izobraževanje v svojih državah in poročati o teh prizadevanjih. Postopek spletnega posvetovanja je zdaj odprt in vas vabimo, da prispevate k osnutku.

Besedilo je na voljo za prenos v angleškem in francoskem jeziku.

Informativni sestanek o akcijskem načrtu OER za leto 2017 @ Mobile Learning Week

Slovenska delegacija je bila povabljena na teden mobilnega učenja v UNESCO, da bi državam članicam in drugim zainteresiranim deležnikom na dogodku predstavila najnovejše novice o Ljubljanskem akcijskem načrtu OER za leto 2017. Načrt usmerja in podaja priporočila zainteresiranim stranem na petih strateških področjih, in sicer: krepitev zmogljivosti uporabnikov za iskanje, ponovno uporabo, ustvarjanje in delitev OER; jezikovne in kulturne teme; zagotavljanje vključujočega in pravičnega dostopa do kakovostnih OER; razvoj trajnostnih modelov; in razvoj podpornih političnih okolij.

Okrogla miza v Evropskem parlamentu o avtorskih pravicah in zasebnosti

Evropska poslanka Marietje Schaake, je povabila predstavnike OuS na okroglo mizo o prihodnosti tehnologije na področju izobraževanja v Evropskem parlamentu. Cilj je bil oceniti vprašanje digitalne tehnologije v izobraževanju in politikah ter pojasniti, ali je lahko v tem kontekstu spodbuda nov tehnološki in pravni razvoj, zlasti člen 4 predlagane direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Sestanka so se udeležili Damjan Harisch sekretar v kabinetu ministrice na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino in mag. Mitja Jermol iz Instituta »Jožef Stefan«.

 

UNIRiTED kongres 2017: e-učenje in odprto izobraževanje v praksi

Predstavniki OuS so bili povabljeni na udeležbo dvodnevnege delavnice s 35 strokovnjaki iz 14 držav, da bi izmenjali znanje in izkušnje na Research Institute for Innovation & Technology in Education (UNIR iTED) v Madridu, kjer je bila razprava o praksi odprtega izobraževanja.

UNESCO bo leta 2019 sprejel globalni normativni instrument za OER

Danes je med razpravami v Komisiji za komunikacije in informacije na generalni konferenci UNESCO sklenjeno, da bo UNESCO skupaj z državami članicami pripravil Priporočilo za prihodnje mednarodno sodelovanje na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov (OER), do naslednjega zasedanja Generalne konference, ki bo potekala leta 2019.

Sklep je bil sprejet s splošno podporo vseh držav članic UNESCO. Razprava je pokazala, da obstaja velik interes za preusmeritev odprtega izobraževanja in OER na višjo raven in se zdi, da je Slovenija uspela zagotovoti močan premik na področju OER takoj po kongresu v Ljubljani. Primer globalnih UNESCO priporočil.

Menimo, da je to velik uspeh!

2. svetovni kongres UNESCO o prosto dostopnih izobraževalnih virih

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo med 18. in 20. septembrom 2017 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga skupaj organizirata UNESCO in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. OpeningupSlovenia partnerji so-organizirajo večino spremljajočih 20+ dogodkov.

Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih je eden od mejnikov v procesu priprave globalnih smernic in priporočil za države članice UNESCO, procesu, ki ga skupaj z UNESCO, vodi Slovenija. Slovenija s tem utrjuje vlogo ene od vodilnih držav v svetu pri procesu digitalne transformacije izobraževanja.

Na kongresu pričakujemo več kot 500 udeležencev iz 107 držav, med njimi tudi več kot 30 ministrov za izobraževanje oz. visoko šolstvo in evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborja Navracsicsa.

Informacija za medije (doc)

Program kongresa (doc)

Pridružite se nam in podpišite peticijo

Dragi učitelj,

Po vsej Evropi, stremite k oblikovanju novega učnega sistema. Sistem, ki omogoča sodelovanje, je odprt in vas vabi, da lahko kar najbolje uporabite učno orodje okoli vas. Na žalost zakon o avtorskih pravicah, ki se ni spremenil v zadnjih petnajstih letih, vpliva na vaše delo vsak dan. Rad bi vas povabili, da se nam pridružiš na naši misiji, da oblikujemo prihodnost izobraževanja. Uredimo uporabo avtorskih pravic. Takoj zdaj. Ali se z nami? Podpiši peticijo tu: rightcopyright.eu. Zelo cenimo vašo podporo!

Predstavniki OuS na letnemu srečanju William Flora Hewlett Fundacije 2017

Predstavniki OuS smo bili povabljeni, da se pridružimo letnemu srečanju William Flora Hewlett Fundacije 2017 , ki je potekala 25-28 april, 2017, v King City, Ontario, Kanada. Lokalni gostitelj je bil ISKME, Inštitut za preučevanje upravljanja znanja v izobraževanju. Letno OER srečanje je potekalo v navdihujočem Kingbridge centru.