Informativni sestanek o akcijskem načrtu OER za leto 2017 @ Mobile Learning Week

Slovenska delegacija je bila povabljena na teden mobilnega učenja v UNESCO, da bi državam članicam in drugim zainteresiranim deležnikom na dogodku predstavila najnovejše novice o Ljubljanskem akcijskem načrtu OER za leto 2017. Načrt usmerja in podaja priporočila zainteresiranim stranem na petih strateških področjih, in sicer: krepitev zmogljivosti uporabnikov za iskanje, ponovno uporabo, ustvarjanje in delitev OER; jezikovne in kulturne teme; zagotavljanje vključujočega in pravičnega dostopa do kakovostnih OER; razvoj trajnostnih modelov; in razvoj podpornih političnih okolij.