Ideja

Na področju izobraževanja in usposabljanja prihaja do prelomnih premikov. Družba postaja vedno bolj kompleksna, vedno bolj informacijska, čemur tradicionalni izobraževalni sistemi ne zmorejo več slediti. Pojavljajo se nove oblike izobraževanja, priča smo izjemnemu porastu števila izobraževalnih programov in drugih virov, ki so prek spleta na voljo bodisi brezplačno ali kot plačljivi viri. Znanje je v vedno večji meri razpoložljivo vsem, vsepovsod, vedno. Izobraževanje tako postaja vedno bolj »odprto« in prepleteno z drugimi področji delovanja države in družbe.

Odprto izobraževanje je komplementaren sistem, ki tradicionalno izobraževanje nadgrajuje z večjo stopnjo fleksibilnosti. Vključuje vse, od tehnologije, vsebin in metod, do zakonodaje, pravnih aspektov in motivacijskih elementov. Samo celovit pristop lahko pripelje do potrebnih kakovostnih premikov in Slovenija je tak pristop kot edina ponudila svetu.

Slovenija je zaradi iniciative postala vodilna država v svetu na področju odprtega izobraževanja, ki razvija, uvaja, testira in ocenjuje ustreznost inovativnih pristopov odprtega izobraževanja ter širi dobre prakse v svet. OpeningupSlovenia ni projekt, ni delovna skupina, ni interesna skupina, ni financirana s strani RS in je lastništvo vseh. To je bottom-up pobuda, ki zrasla iz potreb po učinkovitih spremembah v izobraževanju.

Združuje vse deležnike, ki razumemo, da lahko samo s sodelovanjem, inovativnostjo in realnimi rezultati skupaj naredimo potrebne premike v izobraževanju in Slovenijo postavimo kot vodilno državo na zemljevid sveta. OpeningupSlovenia ima vsebino, ki je izobraževalna, vendar ima potencial, ki je čez sektorski in tako prinaša vrednost širšemu krogu deležnikov. OpeningupSlovenia je že svetovna blagovna znamka. Iniciativo je podprla generalna direktorica UNESCO Irina Bokova, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino Androulla Vassiliou, ki sta na javni predstavitvi OpeningupSlovenia 23. aprila 2014 imela slavnostni nagovor.