Globalno stanje avtorskih pravic v izobraževanju @ Creative Commons

Predstavnica OuS iz področja avtorskih pravic dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino, je na letošnjem zasedanju Creative Commons v Torontu v Kanadi sodelovala na okrogli mizi “Popravljanje avtorskih pravic za zadovoljitev potreb pedagogov – globalno stanje”. Pogovor je orisal zakonodajne postopke iz več držav, povezanih z avtorskimi pravicami in izobraževanjem v letu 2017. Predstavniki ministrstev in aktivisti so se povezali v omrežje, da bi povečali prepoznavnost tega vprašanja in da bi se bolje medsebojno podpirali. Okrogla miza se je odzvala na ta razvoj in ustvarila zagon za leti 2018 in kasneje.