UNESCO program kateder

 UNESCO katedre se izvajajo od leta 1992 in danes vključujejo več kot 812 ustanov v 128 državah in 600 nosilcev kateder, ki spodbujajo mednarodno med-univerzitetno sodelovanje in povezovanje za krepitev institucionalnih zmogljivosti prek izmenjave znanja in sodelovanja. UNESCO podpira ustanovitev kateder in UNITWIN mrež (Unescova univerzitetna mreža) na ključnih prednostnih področjih povezanimi z UNESCO pristojnostmi - to je na področju izobraževanja, naravoslovne in družbene znanosti, kulture in komunikacij. Preko omrežja kateder izobraževalne in raziskovalne ustanove po celem svetu združujejo tako človeške kot materialne vire za reševanje perečih izzivov in prispevajo k razvoju družbe. Nosilci kateder služijo kot povezovalni členi med univerzami, civilno družbo, lokalnimi skupnostmi, raziskovalci in oblikovalci politik. Na območjih, ki trpijo zaradi pomanjkanja strokovnega znanja in izkušenj, so se katedre razvile v centre odličnosti in inovacij na regionalni, lokalni ali državni ravni.

 

UNESCO katedra v Sloveniji

S tem prestižnim nazivom je Institut »Jožef Stefan« dokazal, da je njegova vizija svobodnega in odprtega dostopa do akademskega znanja v obliki odprtih spletnih videoposnetkov in pametnih tehnologij pravi pristop za reševanje svetovnega digitalnega razkoraka v izobraževanju in prenosu znanja. Katedra deluje z obsežnim naborom tehnologij v obliki raziskovalnih projektov 7. okvirnega programa EU, kot so: transLectures, MediaMixer, xLiMe, XLike in večkrat nagrajeno video knjižnico VideoLectures.Net, ki trenutno gosti 16803 predavanj, ki jih predava 12469 avtorjev v 19494 video posnetkih in je največji tovrstni portal na svetu. Delo katedre poteka pod okriljem in v sinergiji s pobudo OpeningupSlovenia in fundacijo Knowledge 4 All Foundation Ltd., ki združuje več kot 60 članov, med katerimi so najpomembnejši raziskovalno-razvojni centri na področju umetne inteligence v Evropi. Nosilec katedre mag. Mitja Jermol bo spodbujal celoviti sistem za raziskave, razvoj, usposabljanje, dokumentiranje in informiranje javnosti v zvezi z odprtimi tehnologijami za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje. To bo olajšalo sodelovanje med mednarodno priznanimi raziskovalci iz vseh področij znanosti in pedagoškim osebjem inštituta ter drugih institucij v Sloveniji in po vsem svetu.

 

OpeningupSlovenia in umestitev katedre

 Slovenija želi biti preko OpeningupSlovenia ena od vodilnih držav na področju odprtih virov izobraževanja. To se je začelo 25. aprila, ko smo v Sloveniji gostili konferenco OCWC Global 2014 in uradno začeli s pobudo. UNESCO katedra je eden od mehanizmov za doseganje teh ciljev in za preboj Slovenije na področju izobraževanja v svetu.