Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Strokovno srečanje - osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)