Cable Green, Creative Commons – Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Cable Green, Creative Commons - Strokovno srečanje - osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Cable Green, Creative Commons – Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)