Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Vlada Republike Slovenije – Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Vlada Republike Slovenije - Strokovno srečanje - osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Vlada Republike Slovenije – Strokovno srečanje – osnutek priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER)