UNESCO je v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Slovenije ter Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO organiziral pregled osnutka priporočila za OER na eno dnevnem srečanju strokovnjakov 29. marca 2018 v okviru pobud UNESCO in usklajen z Ljubljanskim akcijskim načrtom. Cilj srečanja je zagotoviti prispevke za revizijo osnutka.