Javna predstavitev in okrogla miza OpeningupSlovenia

 

 

  • Androulla Vassiliou - Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, vecjezicnost in mladino, DG EAC, Evropska Komisija
  • Jernej Pikalo - Minister za izobraževanje, znanost in šport
  • Mitja Jermol - vodja Centra za prenos znanja iz podrocja IKT @ IJS
  • Fred Mulder - UNESCO katedra, Nizozemska

 

 

Okrogla miza bo predstavila OpeningupSlovenia, novo in inovativno pobudo, v kateri bo Slovenija kot prva evropska država clanica poskušala ustvariti edinstveno državno raziskovalno platformo na podrocju odprtega izobraževanja. Ta platforma je sestavljena iz koalicije vseh slovenskih univerz, vrtcev, osnovnih, srednjih in poklicnih izobraževalnih ustanov z raziskovalnimi, razvojnimi in industrijskimi partnerji. Ideja je ustvariti odprt izobraževalni sistem vzporedno z uradnim in izkoristiti vse vidike odprtega izobraževanja, ki omogoca strog, pregleden in replikativen nacin testiranja odprtih ucnih okolij, odprtih teorij izobraževanja, novih poslovnih modelov, odprtih organizacijskih oblik, itd. Slovenija želi pritegniti strokovnjaki s podrocja odprtega izobraževanja, da se skupaj prijavljajo na razpise Erasmus + in Obzorje 2020, povezane z IKT in vidiki odprtega izobraževanja.

 

 

Govor komisarke Androulle Vassiliou na temo OpenupSlovenia na konferenci OCWC 2014

 

 

Tiskovna konferenca: Slovenija bo postala prva država clanica s celostnim raziskovalnim pristopom na podrocju odprtega izobraževanja

 

 

  • Androulla Vassiliou - Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, vecjezicnost in mladino, DG EAC, Evropska Komisija
  • Jernej Pikalo - Minister za izobraževanje, znanost in šport
  • Mitja Jermol - vodja Centra za prenos znanja iz podrocja IKT @ IJS
  • Fred Mulder - UNESCO katedra, Nizozemska