Delavnica je del serije posvetov, ki potekajo po Evropi v sklopu projekta SEQUENT, z namenom informiranja izobraževalnih organizacij, zlasti agencij za zagotavljanje kakovosti in univerz o najnovejših trendih pri zagotavljanju kakovosti v spletnem
študiju, študiju na daljavo in odprtem učenju, kot tudi inovacij v izobraževanju, ki lahko vplivajo na kakovost študija.

Opis delavnice:
Delavnica je del serije posvetov, ki potekajo po Evropi v sklopu projekta SEQUENT, z namenom informiranja izobraževalnih organizacij, zlasti agencij za zagotavljanje kakovosti in univerz o najnovejših trendih pri zagotavljanju kakovosti v spletnem študiju, študiju na daljavo in odprtem učenju, kot tudi inovacij v izobraževanju, ki lahko vplivajo na kakovost študija.

 Cilj delavnice:

  • Zagotavljanje kakovosti odprtega, prožnega in izobraževanja na daljavo
  • Zagotavljanje kakovosti odprtega izobraževanja, prosto dostopnih vsebin (OER) in prosto dostopnih spletnih učnih programov (MOOC)
  • Smernice za podporo odprtega izobraževanje na Zahodnem Balkanu

 Namen projekta SEQUENT:
Projekt uporablja dobre prakse in mednarodno priznane modele, ki so bili razviti v uspešnih EU projektih, ki izboljšujejo kakovost IKT v visokem šolstvu in so se izkazali za učinkovite v Evropi in drugod po svetu. Cilj projekta in delavnice je pospešiti sprejemanje in ustvariti zavedanje o pomenu IKT v izobraževanju v Evropskem prostoru.

 Umestitev v OpeningupSlovenia:
Slovenija je preko te iniciative postala vodilna država v svetu na področju odprtega izobraževanja, ki razvija, uvaja, testira in ocenjuje ustreznost pristopov ter širi dobre prakse v svet. Slovenija je vzorčna država na področju razvoja in vpeljave odprtega izobraževanja na nacionalnem nivoju, prepoznavna v svetu in s tem tudi zanimiva za širše razvojne in poslovne priložnosti.