2. Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih

2. Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih

2. Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih