Glavni cilj kongresa v Ljubljani je bil oblikovati akcijski načrt za uporabo OER med 195 članicami UNESCO ter priporočilo o OER, ki bo del razprave 40. generalne UNESCO konference.

S tem prestižnim mednarodnim dogodkom želi Slovenija poudariti, da je njena vizija svobodnega in odprtega dostopa do akademskega znanja, v obliki odprtih spletnih vsebin, odprtega izobraževanja in pametnih tehnologij, pravi pristop v smeri reševanja svetovnega digitalnega razkoraka v izobraževanju in prenosu znanja.

Rezultati 2. svetovnega kongresa OER so:

  • Akcijski načrt Ljubljana OER - Na WOERC so delegati sprejeli globalni akcijski načrt o tem, kako vključiti in ustrezno uporabiti OER.
  • Ministrska izjava - ministri so podpisali izjavo in pozvali k ukrepanju na posebnih ključnih področjih, da bi podprli vključevanje OER in premagali izzive glede posvojitve.
  • Dinamična koalicija OER - Vlada Republike Slovenije je oblikovala opazovalce in skupnost držav za izmenjavo znanja OER za pospešitev rešitev na izzive.
  • Slovenija - od zavezanosti k dejanjem - Vlada Republike Slovenije je implementirala OER in sprejela odprto izobraževanje v svoj izobraževalni sistem, da bi izkoristila svoj potencial in vodila z zgledom.
  • Globalna tehnična infrastruktura za OER - Pri izvajanju akcijskega načrta v Ljubljani so bili sprejeti prvi koraki s povezovanjem vseh spletnih mest OER in z uporabo storitev umetne inteligence z namenom ustvarjanja dodatne vrednosti preko novih tehnologij.
  • Video zbirka - z veseljem sporočamo, da so bili posneti vsi zvočniki in da so videoposnetki in predstavitve prosto dostopni na spletu.