Delavnica s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije

Predstavniki OuS smo bili 16-17th februarja povabljeni na delavnico v Sevilli. Pripravili smo predstavitev na temo nacionalnih politik v Sloveniji na področju odprtega izobraževanja in potrebe po politikah potrebnih za spodbujanje odprtega izobraževanja po vsem svetu. Rezultati delavnice in raziskav bodo posebej potrebni pri podpori sistemskega procesa oblikovanja politik za odprtost v Evropi.

Priporočeno gradivo: