Uncategorized Posts

Okrogla miza o “Umetni inteligenci: razmislek o njeni zapletenosti in vplivu na našo družbo”

Povabljeni smo bili na okroglo mizo o “Umetni inteligenci: razmislek o njeni zapletenosti in vplivu na našo družbo”, ki je obeležila 25 let razmišljanja o bioetiki in etiki znanosti in tehnologije pri UNESCO. Okroglo mizo je vodil prof. Peter-Paul Verbeek, Filozofska fakulteta Univerze Twente, Nizozemska in član Svetovne komisije za etiko znanstvenih spoznanj in tehnologije UNESCO (COMEST).

Učitelji iz celega sveta v Dvorcu Lanthieri – uspešen tečaj o odprtem izobraževanju

Pretekli teden je v Dvorcu Lanthieri, v prostorih Univerze v Novi Gorici, potekal petdnevni tečaj o odprtem izobraževanju. Tečaj sta organizirala Univerza v Novi Gorici in UNESCO, Katedra za odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in odprto učenje, ki deluje v okviru Instituta » Jožef Stefan«.

Cilj tečaja je bil udeležencem približati osnovna znanja, praktične nasvete in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri uporabi odprtih izobraževalnih virov (OER) in pripravi lastnih izobraževalnih materialov. Udeleženci so se seznanili s postopki, metodami in orodji odprtega izobraževanja. Slišali so, kako uskladiti odprto izobraževanje z razvojnimi in strateškimi cilji.

Od  priznanih strokovnjakov in praktikov so  pridobili osnovno znanje o konceptih odprtega izobraževanja, o pedagoških vidikih ter o problematiki, vezani na vsebino odprtega izobraževanja. Tečaj  je vseboval tudi praktično delo.

Predavatelji in udeleženci so bili iz 17 držav (Slovenije, Brazilije, Fidžija, Francije, Grčije, Indije, Italije, Južnoafriške republike, Kanade, Kenije, Makedonije, Malezije, Malte, Nemčije, Uzbekistana, Velike Britanije, ZDA) in jih je bilo skupaj okrog 50.

Učitelji iz celega sveta v Dvorcu Lanthieri – uspešen tečaj o odprtem izobraževanju

Pretekli teden je v Dvorcu Lanthieri, v prostorih Univerze v Novi Gorici, potekal petdnevni tečaj o odprtem izobraževanju. Tečaj sta organizirala Univerza v Novi Gorici in UNESCO, Katedra za odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in odprto učenje, ki deluje v okviru Instituta » Jožef Stefan«.

Cilj tečaja je bil udeležencem približati osnovna znanja, praktične nasvete in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri uporabi odprtih izobraževalnih virov (OER) in pripravi lastnih izobraževalnih materialov. Udeleženci so se seznanili s postopki, metodami in orodji odprtega izobraževanja. Slišali so, kako uskladiti odprto izobraževanje z razvojnimi in strateškimi cilji.

Od  priznanih strokovnjakov in praktikov so  pridobili osnovno znanje o konceptih odprtega izobraževanja, o pedagoških vidikih ter o problematiki, vezani na vsebino odprtega izobraževanja. Tečaj  je vseboval tudi praktično delo.

Predavatelji in udeleženci so bili iz 17 držav (Slovenije, Brazilije, Fidžija, Francije, Grčije, Indije, Italije, Južnoafriške republike, Kanade, Kenije, Makedonije, Malezije, Malte, Nemčije, Uzbekistana, Velike Britanije, ZDA) in jih je bilo skupaj okrog 50.

Uspešno UNESCO priporočilo o OER

S sedeža UNESCO v Parizu prihajajo spodbudne novice. Sloveniji so po uspešni in odmevni organizaciji 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER) namenili, da pripravi prvi osnutek besedila UNESCO priporočila o OER. Generalna konferenca UNESCO ga bo sprejela na naslednjem zasedanju, ki bo novembra 2019.

Slovenski Urad za Unesco in Institut Jožef Stefan sta vodila proces globalnih usklajevanj prek spleta o prvem osnutku besedila za priporočilo. Tako odprt vključujoč pristop in način usklajevanja je UNESCO izbral prvič. Pobudo za to je dala Slovenija.

Slovenska prisotnost @ Open Education Global 2018

Slovenija je bila gostiteljica OE Global konfence leta 2014. Letošnja izdaja je bila najbolj mednarodno raznolika, namenjena izključno odprtju izobraževanja. Pritegnila je raziskovalce, strokovnjake, oblikovalce politik, vzgojitelje in študente iz več kot 35 držav, ki razpravljajo in raziskujejo, kako odprto izobraževanje spodbuja izobraževalne prakse po vsem svetu. Predstavniki OuS so se udeležili vrste predstavitev o tehnologijah, politikah in vsebinskih rešitvah, med njimi so prikazali projekt X5GON, portal VideoLectures.Net in UNESCO priporočilo za OER.

Globalno stanje avtorskih pravic v izobraževanju @ Creative Commons

Predstavnica OuS iz področja avtorskih pravic dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino, je na letošnjem zasedanju Creative Commons v Torontu v Kanadi sodelovala na okrogli mizi “Popravljanje avtorskih pravic za zadovoljitev potreb pedagogov – globalno stanje”. Pogovor je orisal zakonodajne postopke iz več držav, povezanih z avtorskimi pravicami in izobraževanjem v letu 2017. Predstavniki ministrstev in aktivisti so se povezali v omrežje, da bi povečali prepoznavnost tega vprašanja in da bi se bolje medsebojno podpirali. Okrogla miza se je odzvala na ta razvoj in ustvarila zagon za leti 2018 in kasneje.

Slovenija vodi priprave za UNESCO priporočilo na področju OER

Politike imajo ključno vlogo pri določanju in izboljševanju stanja našega izobraževanja. Po uspehu 2. Svetovnega kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, so naši člani pomagali pri pripravah UNESCO priporočila o prostih izobraževalnih virih (OER).

To je uradni UNESCO normativni instrument, ki bo nacionalnim vladam svetoval, kako podpirati odprto izobraževanje v svojih državah in poročati o teh prizadevanjih. Postopek spletnega posvetovanja je zdaj odprt in vas vabimo, da prispevate k osnutku.

Besedilo je na voljo za prenos v angleškem in francoskem jeziku.

Informativni sestanek o akcijskem načrtu OER za leto 2017 @ Mobile Learning Week

Slovenska delegacija je bila povabljena na teden mobilnega učenja v UNESCO, da bi državam članicam in drugim zainteresiranim deležnikom na dogodku predstavila najnovejše novice o Ljubljanskem akcijskem načrtu OER za leto 2017. Načrt usmerja in podaja priporočila zainteresiranim stranem na petih strateških področjih, in sicer: krepitev zmogljivosti uporabnikov za iskanje, ponovno uporabo, ustvarjanje in delitev OER; jezikovne in kulturne teme; zagotavljanje vključujočega in pravičnega dostopa do kakovostnih OER; razvoj trajnostnih modelov; in razvoj podpornih političnih okolij.

Okrogla miza v Evropskem parlamentu o avtorskih pravicah in zasebnosti

Evropska poslanka Marietje Schaake, je povabila predstavnike OuS na okroglo mizo o prihodnosti tehnologije na področju izobraževanja v Evropskem parlamentu. Cilj je bil oceniti vprašanje digitalne tehnologije v izobraževanju in politikah ter pojasniti, ali je lahko v tem kontekstu spodbuda nov tehnološki in pravni razvoj, zlasti člen 4 predlagane direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Sestanka so se udeležili Damjan Harisch sekretar v kabinetu ministrice na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino in mag. Mitja Jermol iz Instituta »Jožef Stefan«.

 

UNIRiTED kongres 2017: e-učenje in odprto izobraževanje v praksi

Predstavniki OuS so bili povabljeni na udeležbo dvodnevnege delavnice s 35 strokovnjaki iz 14 držav, da bi izmenjali znanje in izkušnje na Research Institute for Innovation & Technology in Education (UNIR iTED) v Madridu, kjer je bila razprava o praksi odprtega izobraževanja.