Časovnica

Trenutno stanje – idejno:
1. Sloveniji je uspelo ustvariti iniciativo, ki je trenutno edinstvena v svetu in ima dolgoročen potencial ne samo na področju izobraževanja temveč tudi v drugih sferah, kjer informacijske tehnologije prispevajo k razvoju, odprtosti in transparentnosti.
2. Vsi deležniki so k tej iniciativi pristopili iz nuje po spremembah in ob spoznanju, da lahko samo sodelovanje in združevanje idej, znanj in virov na konkretnih projektih naredi razliko, naredi Slovenijo vodilno na tem področju.
3. Iniciativa ima že svetovni značaj, saj sta jo tako Evropska Komisija kot UNESCO prepoznala za strateško pomembno iniciativo.
4. Slovenija tako želi dolgoročno postati svetovni center dogajanja na področju odprtega izobraževanja, vzpostavljati sodelovanja, pripeljati investicijska sredstva, RR institute, raziskovalne skupine, podjetja in človeške vire.

Trenutno stanje – konkretno:
1. Nacionalna dimenzija: 13 tekočih projektov znotraj iniciatorjev (IJS, univerze, podjetja, šole…), 9 sprejetih projektov iz razpisa MIZŠ »Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015«. Interes in projekti v pripravi z nekaterimi vodilnimi podjetji, bolnicami ter ministrstvi.
2. Evropska dimenzija: Obisk komisarke Androulle Vassiliou v Ljubljani aprila 2014, ki je iniciativo komentirala kot »zgled za podobne programe v drugih državah članicah«, neposredno sodelovanje s Komisijo (DG EAC in DG Connect) in intenzivne prijave na programe EU (zlasti Erasmus+, Obzorje 2020 ter strukturne in investicijske sklade). Na razpise v okviru Erasmus+ in Obzorje 2020 je bilo prijavljenih več kot 10 razvojno-raziskovalnih in sodelovalnih projektov na področju odprtega izobraževanja.
3. Mednarodna dimenzija: Ustanovljena UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan. Izmed sedmih kateder ima edino Slovenska vlogo tehnološkega razvoja in inovacij na področju odprtega izobraževanja. S tem imamo dostop do 812 ustanov v 128 državah. Povabila in izražen interes Indije, Kitajske, Brazilije po strateškem sodelovanju in prenosu znanj in tehnologij iz Slovenije v te države.
4. Realni sektor: Povpraševanje po kreaciji medsektorskih projektov odprtega izobraževanja, ki zahteva partnersko sodelovanje javnega, zasebnega ter prostovoljnega sektorja za raziskave in razvoj.