Iniciativa Dogodki Projekti Novice

Twitter


E-mail novice

Naročite se na naše e-mail novice in obveščali vas bomo o novostih in priložnostih.

Novice

Slovenska prisotnost @ Open Education Global 2018

Slovenija je bila gostiteljica OE Global konfence leta 2014. Letošnja izdaja je bila najbolj mednarodno raznolika, namenjena izključno odprtju izobraževanja. Pritegnila je raziskovalce, strokovnjake, oblikovalce politik, vzgojitelje in študente iz več kot 35 držav, ki razpravljajo in raziskujejo, kako odprto izobraževanje spodbuja izobraževalne prakse po vsem svetu. Predstavniki OuS so se udeležili vrste predstavitev o tehnologijah, politikah in vsebinskih rešitvah, med njimi so prikazali projekt X5GON, portal VideoLectures.Net in UNESCO priporočilo za OER.

Globalno stanje avtorskih pravic v izobraževanju @ Creative Commons

Predstavnica OuS iz področja avtorskih pravic dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino, je na letošnjem zasedanju Creative Commons v Torontu v Kanadi sodelovala na okrogli mizi “Popravljanje avtorskih pravic za zadovoljitev potreb pedagogov – globalno stanje”. Pogovor je orisal zakonodajne postopke iz več držav, povezanih z avtorskimi pravicami in izobraževanjem v letu […]

Slovenija vodi priprave za UNESCO priporočilo na področju OER

Politike imajo ključno vlogo pri določanju in izboljševanju stanja našega izobraževanja. Po uspehu 2. Svetovnega kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, so naši člani pomagali pri pripravah UNESCO priporočila o prostih izobraževalnih virih (OER). To je uradni UNESCO normativni instrument, ki bo nacionalnim vladam svetoval, kako podpirati odprto izobraževanje v svojih državah in poročati o […]

Informativni sestanek o akcijskem načrtu OER za leto 2017 @ Mobile Learning Week

Slovenska delegacija je bila povabljena na teden mobilnega učenja v UNESCO, da bi državam članicam in drugim zainteresiranim deležnikom na dogodku predstavila najnovejše novice o Ljubljanskem akcijskem načrtu OER za leto 2017. Načrt usmerja in podaja priporočila zainteresiranim stranem na petih strateških področjih, in sicer: krepitev zmogljivosti uporabnikov za iskanje, ponovno uporabo, ustvarjanje in delitev […]

Arhiv novic