Iniciativa Dogodki Projekti Novice

Twitter


E-mail novice

Naročite se na naše e-mail novice in obveščali vas bomo o novostih in priložnostih.

Novice

Uspešno UNESCO priporočilo o OER

S sedeža UNESCO v Parizu prihajajo spodbudne novice. Sloveniji so po uspešni in odmevni organizaciji 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER) namenili, da pripravi prvi osnutek besedila UNESCO priporočila o OER. Generalna konferenca UNESCO ga bo sprejela na naslednjem zasedanju, ki bo novembra 2019.

Slovenski Urad za Unesco in Institut Jožef Stefan sta vodila proces globalnih usklajevanj prek spleta o prvem osnutku besedila za priporočilo. Tako odprt vključujoč pristop in način usklajevanja je UNESCO izbral prvič. Pobudo za to je dala Slovenija.

Slovenska prisotnost @ Open Education Global 2018

Slovenija je bila gostiteljica OE Global konfence leta 2014. Letošnja izdaja je bila najbolj mednarodno raznolika, namenjena izključno odprtju izobraževanja. Pritegnila je raziskovalce, strokovnjake, oblikovalce politik, vzgojitelje in študente iz več kot 35 držav, ki razpravljajo in raziskujejo, kako odprto izobraževanje spodbuja izobraževalne prakse po vsem svetu. Predstavniki OuS so se udeležili vrste predstavitev o tehnologijah, politikah in vsebinskih rešitvah, med njimi so prikazali projekt X5GON, portal VideoLectures.Net in UNESCO priporočilo za OER.

Globalno stanje avtorskih pravic v izobraževanju @ Creative Commons

Predstavnica OuS iz področja avtorskih pravic dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino, je na letošnjem zasedanju Creative Commons v Torontu v Kanadi sodelovala na okrogli mizi “Popravljanje avtorskih pravic za zadovoljitev potreb pedagogov – globalno stanje”. Pogovor je orisal zakonodajne postopke iz več držav, povezanih z avtorskimi pravicami in izobraževanjem v letu 2017. Predstavniki ministrstev in aktivisti so se povezali v omrežje, da bi povečali prepoznavnost tega vprašanja in da bi se bolje medsebojno podpirali. Okrogla miza se je odzvala na ta razvoj in ustvarila zagon za leti 2018 in kasneje.

Slovenija vodi priprave za UNESCO priporočilo na področju OER

Politike imajo ključno vlogo pri določanju in izboljševanju stanja našega izobraževanja. Po uspehu 2. Svetovnega kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, so naši člani pomagali pri pripravah UNESCO priporočila o prostih izobraževalnih virih (OER).

To je uradni UNESCO normativni instrument, ki bo nacionalnim vladam svetoval, kako podpirati odprto izobraževanje v svojih državah in poročati o teh prizadevanjih. Postopek spletnega posvetovanja je zdaj odprt in vas vabimo, da prispevate k osnutku.

Besedilo je na voljo za prenos v angleškem in francoskem jeziku.

Arhiv novic